Begeleiding bij kanker


Instituut Queeste biedt counseling, training en begeleiding aan mensen met kanker of een andere ernstige ziekte. Wij doen dit aan de hand van het integrale onco-psychologische programma, zoals dat internationaal wordt ingezet in de gerenommeerde Simonton Cancer Centers.

Als je kanker blijkt te hebben, staat automatisch de medische benadering centraal en de behandelingen gaan een tijdlang je leven beheersen. Maar soms vraag je je misschien af: wat kan ik zelf doen? En je kunt inderdaad zelf veel doen. Dat kan al vanaf de diagnose en in de fase van de behandelingen, maar ook daarna: als er dingen in je leven veranderen of als je zelf dingen anders wilt gaan doen.

Je kunt je eigen hulpbronnen aanboren en actief deelnemen aan je herstel; en dat kan een duidelijk verschil maken, een enkele maal zelfs spectaculair. Onco-psychologische counseling kan hierbij hulp en houvast geven: mensen blijken zich na een passend traject meestal beduidend sterker en positiever te voelen. Dat is wat wij in onze trajecten ook allereerst voor ogen hebben: dat je je beter gaat voelen; en dat je (weer) moed en vertrouwen hebt in je herstel en dat uiteindelijk je leven weer plezierig en zinvol kan worden.

We werken professioneel, op basis van gangbare psychologische principes en methodes. Maar wat onze benadering onderscheidt, en wat haar tegelijk een tikje experimenteel maakt, is dat we bewust werken vanuit een holistisch mensbeeld. We werken gericht met het gegeven dat onze emoties, onze gedachten en onze lichamelijke processen met elkaar resoneren; en met het gegeven dat psychische factoren onze gezondheid kunnen beïnvloeden. Hierop is een concrete aanpak gebouwd: in een praktisch programma willen we mensen motiveren, trainen en counselen om het eigen bewustzijn gericht in te kunnen zetten 'op weg naar herstel'.